Tagi

Biuro rachunkowe Krotoszyn

polecane biuro rachunkowe w Krotoszynie

jakie biuro rachunkowe w Krotoszynie, rozliczanie podatków, biuro księgowe, księgowa, rozliczanie pit, prowadzenie księgowości Krotoszyn, biuro rachunkowe Krotoszyn, księgowość dla firm, obsługa rachunkowa spółek i podmiotów gospodarczych 

Pomoc z urzędu pracy

Osoba bezrobotna, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy na jej podjęcie.

Bezrobotny, po spełnieniu określonych warunków, może uzyskać dotację w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku przyznania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, urząd pracy podpisuje z bezrobotnym umowę. Zawiera ona w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków, w określonym w umowie terminie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.