PIT-12 - termin złożenia mija 9 stycznia br.

Jeśli chcesz aby rozliczył Cię pracodawca złóż przed 10 stycznia br. PIT-12, wówczas płatnik sporządzi za Ciebie roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40.

Prawo do rozliczenia przez płatnika na druku PIT-40 mają m.in. osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, członkowie spółdzielni, osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika (np. banku), osoby otrzymujące stypendium (np. z uczelni), osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy, tymczasowo aresztowani lub skazani oraz osoby otrzymujące świadczenia integracyjne.

W składanym oświadczeniu (PIT-12) podatnik musi oświadczyć, że m.in.:

·         poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art.30e ustawy o pdof,

·         nie korzysta z odliczeń z wyjątkiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu – jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy potrącaniu zaliczek,

 

·         nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.