Minimalne wynagrodzenie także dla początkującego pracownika

Od 1 stycznia 2017 r. pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę w ramach stosunku pracy otrzyma 100% minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie wynagrodzenie takich pracowników, w ich pierwszym roku pracy może być ustalone na poziomie odpowiadającym 80% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę ze względu na staż pracy przełoży się odpowiednio na gwarantowaną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi.