Do prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w formie jednoosobowej wystarczające jest dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Swoją firmę możesz zarejestrować przez internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej Wniosek CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/). Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Możesz również przygotować wniosek rejestracyjny on-line i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Nadal możliwa jest tradycyjna forma składania wniosku w formie pisemnej w urzędzie gminy lub za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego, gdzie podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych. Tym samym nie jest konieczne składanie wielu wniosków w kilku urzędach.