Obowiązujące przepisy nie wprowadzają wprost obowiązku posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę, jednakże konieczność jego posiadania pośrednio wynika z przepisów ustaw, w tym m.in.: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa ta określa obowiązek używania konta firmowego w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15.000 euro - bez względu na liczbę płatności. Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika natomiast obowiązek bezgotówkowych rozliczeń z fiskusem. Również ustawa o VAT zakłada istnienie rachunku firmowego, na który urząd skarbowy może przelać podatek podlegający zwrotowi. O założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować urząd skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1.